DIGITAL HUMANVETENSKAP

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet

Digital Humanvetenskap, DHV är ett spännande och växande forskningsfält där Stockholms universitet har alla möjligheter att skapa ett starkt profilområde. Här finns bredden och här finns spetskompetenser som tillsammans kan utvecklas till ett unikt och starkt område.

Stockholms universitets styrka inom det humanvetenskapliga området är att vår forskningsmiljö inkluderar humanistiska, samhällsvetenskapliga och juridiska aspekter. Vid Stockholms universitet finns många forsknings- och utbildningsmiljöer som på olika sätt arbetar med digitala teknologier.

Rektor har anslagit medel för ett treårigt projekt som ska skapa en tvärvetenskaplig plattform för att utveckla området. Den här satsningen ska kartlägga och utveckla den digitala humanvetenskap som bedrivs, skapa en plattform för digital humanvetenskap och initiera forskningssatsningar inom fält där universitetet skulle kunna profilera sig internationellt.

Vi ska skapa en plattform för Digital Humanvetenskap som profilerar oss nationellt och internationellt

Läs mer

Karin Helander

Professor i teatervetenskap och vicerektor för Humanvetenskapliga området, Stockholms universitet

Mona Blåsjö

Mona Blåsjö

Digitala beslutsprocesser

Docent Mona Blåsjö är språkvetare med stort intresse för tillämpad språkforskning om arbetsliv och institutioner. Hon har nu fått medel för projektet Beslutsprocesser med digitala redskap i det moderna arbetslivet inom Digital HumanvetenskapPengarna som Mona Blåsjö nu fått tillsammans med sin medsökande universitetslektor Ola Knutsson, DSV, ska användas för att skriva en ansökan för ett större forskningsprojekt inom området.

Michael Westerlund

Michael Westerlund

Digitala verktyg för suicidprevention

Michael Westerlund universitetslektor på JMK (enheten för journalistik och media) med ett stort intresse för datormedierad kommunikation och påverkan på samhälle och individer. Han har haft ett särskilt fokus på utsatta människor – särskilt då självmordsbenägna. I projektet ”Digitala verktyg för suicidprevention” kommer Michael Westerling att genomföra en pilotstudie av Självmordsupplysningens/självmordslinjens chattsamtal.

Spännande pilotprojekt inom området Digital Humanvetenskap.

Vad är Digital Humanvetenskap? Läs mer om området?

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden