Workshops

Som ett led i kartläggning av området Digital Humanvetenskap inom Stockholms universitet genomförs en rad workshops med olika teman med inbjudna forskare.

Digitalt kulturarv

15 maj

Utöver forskare från Stockholms universitet deltog externa gäster från KB, Stadsarkivet, Riksarkivet och Stadsmuseet.

De frågor som diskuterades var bl a

  • Vad är det digitala kulturarvet? Allt som skapas kan bli ett kulturarv, men vad som blir det vet man inte idag. Vad gör man med ”trivial” information – som te x affischer, vykort?
  • Vad ska bevaras / arkiveras? Hur gör man med sociala media, interaktiva spel, interaktiv teater etc?
  • Vem bestämmer vad som ska bevaras?
  • För vem ska det bevaras?
  • Det är inte digitalisering eller publicering som tar tid och kostar pengar utan bearbetningen av data.
  • Användning / återanvändning av samlingar. Problem med att kombinera digitaliserade samlingar, integritetsfrågor, textanalys
  • Digitalisering av befintligt kulturarv
  • Frågor för kommande workshop: urval, upphovsrätt, avsiktlig manipulation.

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden