Enkätsynpunkter på Digital Humanvetenskap

Enkät Digital Humanvetenskap

Enkäten om Digital Humanvetenskap inom SU gav 41 svar från 15 institutioner och centra. De allra flesta är positiva till en satsning på Digital Humanvetenskap vid Stockholms universitet – här ett urval av åsikterna i något redigerad form.

Verkligen viktigt ämnesområde
Hoppas satsningen bär frukt.
Mycket bra initiativ!
Mycket spännande satsning, och jag vill gärna höra mer om den

Nätverk & samarbeten

En satsning på digital humanvetenskap skulle öppna upp för samarbeten över disciplinära gränser, vilket jag tror skulle ha stor möjlighet att generera nydanande insikter.

Jag skulle vilja veta vilka som håller på med detta på SU samt kunna finna en plattform för att söka medel.

En satsning på digital humanvetenskap skulle definitivt vara intressant för mig. Möjligen skulle mina studier kunna bli större, det kunde underlätta kontakter över ämnesgränserna, nya idéer kunde födas…

Tvärdisciplinära samarbeten inom forskning och utbildning, projektansökningar
Det vore fantastiskt med en satsning på digital humanvetenskap för att maximera synergier mellan olika discipliner som forskar om digitala samhällsfenomen och utvecklar digitala forskningsmetoder.
Vi som forskar om digitala fenomen är ofta utspridda på olika institutioner, men saknar en gemensam plattform.

Att samlas över ämnesgränser. Att synliggöra denna typ av forskning. Att föra fram och förstärka den ofta tillämpningsbara/samhällsrelevanta aspekten.

Forskningens inriktning

För att utveckla ämnet i rikting mot bättre förståelse för hur samhälle och individ påverkas och förändras av digital teknik.

För min del skulle jag vilja utforska genom interaktionsdesign relationen samt nya förhållanden mellan människan i en augmenterad realitet.

Som sociolog i grunden är frågan om samspelet mellan digital teknik, individ och samhälle ett av de stora temana i min forskning som jag ser som just digital humanvetenskap. En satsning på ett sådant område inom SU skulle stärka den typ av forskning.
Mycket intressant, för mig personligen som ett sätt att utveckla metoder för tv-historisk forskning.

Metodmässigt finns det en hel del överlapp från en samhällsvetenskaplig sida med den digitala humanvetenskapen så det är jag intresserad utav.

Ja, om en satsning har en definert medieteknologisk orientering. ‘Digital humanities’ og ‘big data’ kan være mulige samlingsbegrep for et fakultetsovergripende samarbeid med fokus på digitale analyseog kvantifiseringsog visualiseringsteknikker. En satsning skulle best formidle et samarbeid med forskere fra ‘software studies’.

I would love to contribute to this field and inform it with regard to the evolution it has witnessed both in terms of technology development and incumbent societal impacts.

It would allow me a certain freedom to pursue a topic that does not always seem to fit within the traditional boundaries of a thesis in law.

Definition & avgränsningar

Definitionen och avgränsningen av “digital humanvetenskap” kan förstås på två sätt: dels som studiet av människans kultur med hjälp av digital teknologi, dels som studiet av digitala medier med frågeställningar motiverade utifrån humanvetenskap.
Oavsett om man definierar fältet utifrån ett metodologiskt perspektiv eller ett objektsperspektiv kommer det att påverka mitt ämne (litteraturvetenskap).

Övriga kommentarer

Innan man eventuellt inleder en DH/DVH-satsning på SU vore det klokt att göra en inventering av befintliga större projekt vid andra lärosäten. SU är väldigt sent ute och liknande (större) projekt finns nästan överallt vid detta läge. Skall man kunna vara konkurrenskraftig bör man tänka i nya banor, eller åtminstone vara väldigt klar över målbilden för att inte fastna i vackra projektbeskrivningar som inte fullföljs.

Jag ser ändå två motiv. 1 Stödja tvärvetenskaplig forskning och samarbete mellan institutioner. 2 Marknadsföra SU som ett universitet som har forskning som är “state of the art”.

Viktigt att skapa en infrastruktur så att svenska forskare inte är i bakvattnet
Här finns det en stor utvecklingspotential som berör kontaktytorna mellan undervisning och forskning, dåtid, nutid och framtid.

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden