Workshops

Som ett led i kartläggning av området Digital Humanvetenskap inom Stockholms universitet genomförs en rad workshops med olika teman med inbjudna forskare.

De inbjudna forskarna presenterade sin forskning med anknytning till digital kommunikation. Det handlade om hur läsandet påverkas av digitaliseringen, interaktiv teknologi i kulturella sammanhang, digitala kontra analoga bilder, digitala spel, digital antropologi etc.

De frågor som diskuterades var

  • Digitalt kulturarv – hur arkiverar vi digitalt material
  • Interaktionsaspekter människa – digitala artefakter
  • Upphovsrättsfrågor
  • Utbildning inom DHV på master-/doktorandnivå
  • Definition av DHV (utan att komma till en definitiv definition)
  • Infrastruktur, nätverk etc

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden