Workshops

Som ett led i kartläggning av området Digital Humanvetenskap inom Stockholms universitet genomförs en rad workshops med olika teman med inbjudna forskare.

Litteraturdatabaser, data-/textmining

26 september 2016

De inbjudna forskarna inom området konstaterade att en stor del av deras nuvarande forskning inte hör till det nya Digital Humanvetenskap, DHV, utan hör deras traditionella forskningsområden som t.ex. Data- och systemvetenskap eller Litteraturvetenskap. Men man såg samtidigt att en viss del av forskningen faktiskt kan anses höra till DHV, som t.ex. avancerad datamining inom litteratur eller andra humanistiska ämnen.

Forskarna kunde också enas om forskning kan räknas till DHV som t ex forskning kring media kopplat till människan, nya digitala företeelser, samhällsaspekter på digital kommunikation etc. Man konstaterade också att en stor del av dagens metoder inom ett forskningsområde mycket väl kan användas inom ett annat.

Fokus inom DHV bör vara på hur människan och samhället påverkas. Genom DHV kan man också lyfta fram helt nya aspekter inom befintlig forskning.

Forskarna var mycket positiva till universitetets satsning på DHV, och det kan komma att skapa nya nätverk mellan forskare och ge upphov till nya projekt.

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden