Övriga aktiviteter

Being human in the digital age

Som en del av ansträngningarna att uppmuntra till dialog kring digital humanvetenskap mellan fakulteter anordnades en endagskonferens med deltagare från institutionen för mediastuder och institutionen för data- och systemvetenskap. De ämnen som avhandlades av 20-talet inbjudna forskare rörde existentiella frågor för människan i den digitala tidsåldern.

Bland frågorna som diskuterades fanns

  • Döden och sorg online
  • Barnlöshet online
  • ”Technospiritualitet”
  • Alienering
  • Idiosynkratiska livsvärldar
  • Delaktighet
  • Teater och konst i en digital värld

Länk till program

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden