Projekt inom Digital Humanvetenskap

Humanvetenskapliga området utlyser projektmedel inom digital humanvetenskap vid olika tillfällen. Medlen kan användas för att genomföra ett mindre forskningsprojekt eller för att skriva ansökningar om externa medel. Maximalt belopp är 200 000 kr och projekttid är max 1 år.
Mona Blåsjö

Mona Blåsjö

Digitala beslutsprocesser

Docent Mona Blåsjö är språkvetare med stort intresse för tillämpad språkforskning om arbetsliv och institutioner. Hon har nu fått medel för projektet Beslutsprocesser med digitala redskap i det moderna arbetslivet inom Digital Humanvetenskap. Pengarna som Mona Blåsjö nu fått tillsammans med sin medsökande universitetslektor Ola Knutsson, DSV, ska användas för att skriva en ansökan för ett större forskningsprojekt inom området.

Michael Westerlund

Michael Westerlund

Digitala verktyg för suicidprevention

Michael Westerlund universitetslektor på JMK (enheten för journalistik och media) med ett stort intresse för datormedierad kommunikation och påverkan på samhälle och individer. Han har haft ett särskilt fokus på utsatta människor – särskilt då självmordsbenägna. I projektet ”Digitala verktyg för suicidprevention” kommer Michael Westerling att genomföra en pilotstudie av Självmordsupplysningens/självmordslinjens chattsamtal.

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden