Utlysning

Utlysning av projektmedel inom digital humanvetenskap

Humanvetenskapliga området utlyser projektmedel inom digital humanvetenskap vid olika tillfällen. Medlen kan användas för att genomföra ett mindre forskningsprojekt eller för att skriva ansökningar om externa medel. Utlysningen sker in ramen för satsningen på digital humanvetenskap inom Stockholms universitet.

Tillsvidareanställd lärare och forskare som är anställda inom det humanvetenskapliga området kan ansöka projektmedel. Maximalt belopp att söka är 200 000 kr per projekt. Projekttid är max 1 år.

Ny utlysning öppnad 2018-12-10 med deadline 2019-01-31.

Länk till utlysningen finns här

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden