Workshops

Som ett led i kartläggning av området Digital Humanvetenskap inom Stockholms universitet genomförs en rad workshops med olika teman med inbjudna forskare.

Workshop beslutsautomation

20 november 2017

Ämnet för den fjärde workshopen var Beslutsautomation och andra exempel på AI-baserade juridiska, medicinska och andra beslutsalgoritmer vad gäller aspekter på ansvar, juridik och samhälle. Inom myndigheter används numera mycket ofta digital ärendehandläggning och helt eller delvis automatiserat beslutsfattande tillämpas i allt fler fall. Det finns osäkerhet kring krav på rättssäkerhet, integritetsskydd, sekretess, informationssäkerhet vilket försvårar utvecklingen.

Litteraturdatabaser, data-/textmining

26 september 2016

De inbjudna forskarna inom området konstaterade att en stor del av deras nuvarande forskning inte hör till det nya Digital Humanvetenskap, DHV, utan hör deras traditionella forskningsområden som t.ex. Data- och systemvetenskap eller Litteraturvetenskap.

Litterär och visuell kultur i digitala miljöer

22 mars 2017

De inbjudna forskarna presenterade sin forskning med anknytning till digital kommunikation. Det handlade om hur läsandet påverkas av digitaliseringen, interaktiv teknologi i kulturella sammanhang, digitala kontra analoga bilder, digitala spel, digital antropolo

Digitalt kulturarv

15 maj 2017

Utöver forskare från Stockholms universitet deltog externa gäster från KB, Stadsarkivet, Riksarkivet och Stadsmuseet.

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden